Ons team

De juiste balans van talenten ²


Paul Mortier

Advocaat-vennoot ²


paul.mortier@mc2-advocaten.be

Mr. Paul MORTIER werd geboren te SINT NIKLAAS op 26 mei 1964.

Hij studeerde aan het College (SJKS) te Sint-Niklaas en aan de VUB. Hij is advocaat bij de Balie te DENDERMONDE sedert 1989.

 

Mr. MORTIER was Voorzitter van de Conferentie van de Jonge Balie van de Balie te DENDERMONDE van 1993-1995, waarvan hij ook jaren bestuurslid was. 

Sedert 2001 maakt hij ononderbroken deel uit van de Raad van Orde van de Balie te DENDERMONDE. Hij was hiervan o.m. Secretaris van de Orde en Vice-Stafhouder. Op 7 juni 2012 werd hij verkozen tot Stafhouder van de Balie van het gerechtelijk arrondissement DENDERMONDE. 

Hij zetelde tevens vele jaren in de Algemene Vergadering van de Orde van Vlaamse Balies (OVB) en is verder actief lid van diverse commissies binnen de Vlaamse Orde van Advocaten en de Balie te DENDERMONDE.

Op 28.09.1999 werd hij benoemd tot plaatsvervangend Politierechter bij de Politierechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling SINT NIKLAAS, ambt dat hij tot op heden bekleedt.

Mr. MORTIER is lokaal ombudsman binnen de ombudsdienst consumentengeschillen advocatuur (meer info : http://oca.ligeca.be/nl)

Hij is één van de “peer reviewers” die binnen de Orde van Vlaamse Balies zal instaan voor de kwaliteitscontrole van de Vlaamse advocatuur.

Sinds de hervorming van het insolventierecht op 1 mei 2018 kunnen ook advocaten failliet gaan. Er werd door de wetgever voorzien dat in dat geval een mede-insolventiefunctionaris wordt aangesteld vanuit de beroepsgroep van de failliete vrije beroeper. Mr MORTIER neemt die taak op bij de faling van een advocaat van de eigen Balie.

Mr. MORTIER heeft een zeer ruime ervaring met dossiers aangaande verkeers-, verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht, burgerlijke aansprakelijkheid, strafrecht, huurgeschillen, medeëigendom evenals personen- en familierecht.

 

Reeds in 1999 –als één van eersten- werd hij opgeleid tot bemiddelaar in familiezaken. Inmiddels is hij door de federale bemiddelingscommissie zowel erkend als bemiddelaar in familiezaken evenals bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken. (meer info : http://www.bemiddeling-justitie/nl/index.html)

Hij is een ervaren motorrijder die behoorlijk zijn mannetje staat in de keuken en geboeid is door literatuur en muziek. Ook binnen het verenigingsleven is hij al lange tijd bijzonder actief in diverse functies.

Alain Cleyman

Advocaat-vennoot ²


alain.cleyman@mc2-advocaten.be

Mr. Alain CLEYMAN werd geboren te SINT NIKLAAS op 6 oktober 1962.

Na de Moderne Humaniora te hebben gevolgd aan het College te Sint-Niklaas studeerde hij rechten aan de RUG waar hij in 1986 met onderscheiding afstudeerde. Hij vatte zijn stage in 1986 aan op het kantoor van Mr. Stany Muller te Sint-Niklaas met wie hij tot juni 1993 in de  advocatenassociatie Muller-Cleyman samenwerkte om dan zijn eigen kantoor op te richten.

Mr. Cleyman heeft een meer dan 30-jarige ervaring in dossiers aangaande o.m. burgerlijk recht, huurgeschillen, personen- en familierecht, aannemingsrecht, strafrecht, handels-en economisch recht, ondernemingsrecht, faillissements- en insolventierecht.

Sedert 1 juli 1992 wordt hij regelmatig aangesteld door de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Dendermonde als curator in faillissementen. Dezelfde Rechtbank stuurt hem ook regelmatig als voorlopig bewindvoerder in het veld naar ondernemingen in moeilijkheden. Ook andere gerechtelijke mandaten worden aan mter. Cleyman toevertrouwd.

Binnen het verenigingsleven was Mr. Cleyman o.a. actief als voorzitter van de Jonge Economische Kamer Waasland (JCI).

Hij is houder van het getuigschrift “bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken”

In 2019 sprak Mr. Cleyman de openingsrede uit bij de opening van het gerechtelijk jaar voor de Balie Dendermonde.

Catharina ORLENT

Advocaat ²

catharina.orlent@mc2-advocaten.be

Joyce BAKKALI

Advocaat ²

joyce.bakkali@mc2-advocaten.be  

Jonas VAN GASSEN

Advocaat ²

jonas.van.gassen@mc2-advocaten.be

Hilde DE DONDER

Office-manager / boekhouding ²

hilde.de.donder@mc2-advocaten.be

Evelien BEECKMAN

administratieve medewerker ²

evelien.beeckman@mc2-advocaten.be

Delilia VAN DOORSLAER

Administratieve medewerker ²

delilia.van.doorslaer@mc2-advocaten.be