Wettelijke informatie

De wettelijke bepalingen (WER) & privacyverklaring (GDPR) ²


DE WETTELIJKE BEPALINGEN (WER)

Ondernemingsinformatie

Alle advocaten van MC²-advocaten zijn ingeschreven aan de balie van Dendermonde.
Mr. Alain CLEYMAN en Mr. Paul MORTIER oefenen het beroep van advocaat uit als vennoot van de VOF MC²-advocaten, een associatie in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen van advocaten.
VOF MC²-advocaten
Pr. Jos. Charlottelaan 71
9100 Sint-Niklaas
BE-0846.280.458
Catharina ORLENT, Bart DE DECKER,  Sarah DE WIT , Tahnee DE SMET en Jens VAN GOMPEL oefenen het beroep van advocaat uit als zelfstandig medewerker van VOF MC²-advocaten.

Beroepsaansprakelijkheid

Alle advocaten van VOF MC²-advocaten zijn via de balie van Dendermonde verzekerd in beroepsaansprakelijkheid bij de Ethias Verzekering, Rue des Croisiers 24, 4000 Luik voor een bedrag van € 1.250.000,00 per schadegeval.
De beroepsaansprakelijkheid van VOF MC²-advocaten en van de advocaten die werken voor VOF MC²-advocaten als zelfstandig medewerker is beperkt tot het verzekerde bedrag van € 1.250.000,00.

Klachten

Indien u een klacht hebt over ons kantoor, is het wenselijk deze eerst te bespreken met de advocaat die uw zaak behandelt.
Hebt u het gevoel daar niet gehoord te worden dan kunt u terecht bij Mr. Paul Mortier .
Alle advocaten van VOF MC²-advocaten zijn onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en de reglementen van de Nationale Orde van Advocaten, die geraadpleegd kunnen worden op http://www.advocaat.be/Page.aspx?genericid=87, alsook aan de reglementen van de balie van Dendermonde die geraadpleegd kunnen worden op het Balie secretariaat, te 9200 DENDERMONDE, Justitieplein, 1..

Voor ereloongeschillen bestaat een buitengerechtelijke geschillenregeling via de balie van Dendermonde, info bij Balie secretariaat, te 9200 DENDERMONDE, Justitieplein, 1..
Voor tuchtzaken is de stafhouder van de balie van Dendermonde bevoegd:
Stafhouder balie Dendermonde
Gerechtsgebouw
Justitieplein 1
9200 Dendermonde
balie.dendermonde@skynet.be

Voor andere geschillen kan desgevallend beroep worden gedaan op de ombudsdienst consumentengeschilen advocatuur op de site http://oca.ligeca.be/nl

Vergoeding

Een advocaat ontvangt een ereloon en een vergoeding voor de gemaakte kosten (zoals briefwisseling, verplaatsingskosten, telefoons …). Er bestaan geen vaste tarieven.

Het ereloon kan volgens verschillende criteria worden berekend :

  • volgens een vast uurloon
  • volgens de waarde van de zaak
  • volgens de geleverde prestaties

Vaak is het moelijk om bij aanvang een nauwkeurige schatting van de kosten te geven. Hoe een zaak precies zal verlopen, hangt af van verschillende factoren. Het kan dus gebeuren dat de advocaat meer tijd nodig heeft dan eerst gedacht. Heel vaak worden voorschotten (provisies) gevraagd. Bij de aanvang van de zaak wordt één en ander afgesproken. Op simpel verzoek kunnen de afspraken aangaande het ereloon en de kosten in een contract worden gegoten

GRATIS ! Zo U een polis rechtsbijstand afsloot (wat in de meeste gevallen zo is, zelfs al weet U dit niet) verdedigen wij U volledig op kosten van uw verzekeraar. Het volstaat de verzekeraar onze gegevens door te geven of een afspraak te maken.

Overige informatie

Alle overige informatie vindt u op deze website. Bijkomende vragen naar informatie kunt u bekomen bij de advocaat die uw zaak behandelt.

 

PRIVACYVERKLARING (GDPR)

under construction